Автономна каналізація – базові визначення

септик база знаний

Автономна каналізація – перед тим як визначитися з її вибором, треба уявляти з чого складається вся система і як вона працює.

Залповий скид – це короткочасне надходження в каналізацію стічних вод від усіх джерел в будинку (вода з кранів, душу, ванни, туалету).

Потужність септика – ця величина характеризує який обсяг стічних мас може пропустити через себе септик (автономна каналізація) протягом певного часу.

Безпосередньо очисна споруда – це може бути проста вигрібна яма, декілька резервуарів септика чи головна ємність станції повного біологічного очищення. Вона розміщується поряд з приватним будинком.

Внутрішня трубопровідна мережа – це водостоки та труби, прокладені прямо в будівлі.

Зовнішня каналізаційна мережа – це труби, які розміщуються в землі з деяким нахилом , та ведуть від резервуарів очистки до будинку. Спеціальний нахил робиться для самостійного переміщення забруднених стоків.

Фільтраційне поле – це подушка з піску і щебеню, яка створюється для додаткового очищення стоків. Вона потребує періодичного сервісу.

Примусова подача стічних вод – це спосіб подачі стічних вод до локальної очисної станції засобами насоса. Примусова подача потребує встановлення додаткового обладнання. Аналогічний варіант каналізаційної системи використовується при неможливості установки нахилу трубопроводу.

Природна подача стічних вод – це спосіб подачі стічних вод до локальної очисної станції самопливом, без впливу механічних засобів. Такий процес діє завдяки нахилу, з яким прокладають трубопровід.

Анаеробне очищення – здійснюється за допомогою використання анаеробних мікроорганізмів (бактерій, що живуть в безкисневому середовищі), робота яких грунтується на здатності розкладати органічні сполуки на 50%. В процесі роботи виділяється метан і сірководень. Анаеробні станції потребують грунтового доочищення.

Аеробне очищення – базується на застосуванні аеробних груп організмів для життєдіяльності котрих обовязковою умовою є постійне надходження кисню. Такі бактерії культивуються в активному намулі або біоплівці. Активний намул утворюється з живих мікроорганізмів і твердого субстрату. Ступінь очищення стоків за рахунок повного розкладання органіки досягає 99%. В процесі роботи не виділяються метан і сірководень. Аеробні станції не потребують грунтового доочищення. Автономна каналізація цього типу є найбільш ефективною і застосовується в біосептиках PERFECTOR.

Шефмонтаж – спостереження і організаційно-технічне керівництво постачанням і монтажем устаткування з боку його постачальника при виконанні монтажних робіт фахівцями замовника.